Byggesøknad garasje

En garasje er en bygning til å oppbevare kjøretøy eller fartøy i. De fleste garasjer har en garasjedør i front slik at kjøretøyet eller fartøyet enkelt kan føres rett inn i garasjen.

En garasje uten sidevegg og dør kalles for en carport.

Oppføring av garasje er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Hvilken søknadsform som skal brukes avhenger av størrelsen på garasjen.

Dersom garasjen er under 50m2 så er det ikke tiltaket søknadspliktig. Den kan ikke være med kjeller eller loft. Men eier må sørge for at bygget er i henhold til reguleringsbestemmelser, Plan- og bygningsloven og ev. andre arealbestemmelser.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til byggesøknaden.

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]