Byggesøknad hytte

Hytte eller koie er en bygning som er oppført for å kunne overnatte i over et kortere tidsrom, opprinnelig som en sesongbolig eller en «arbeiderbolig» i et område det ellers ville ta for lang tid å komme til og fra for å jobbe. Mindre hytter ble også oppført for å varme seg i. I dag forbinder imidlertid folk flest gjerne hytter med ferieboliger.

I senere år har man også tatt i bruk ordet om store fritidsboliger, selv om disse faller utenfor den egentlige definisjonen på hytte

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad hytte / fritidsbolig er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan/parkering
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snitt-tegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Erklæring om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan
 • utalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad hytte er kopmplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen. Vi hjelper deg med din byggesøknad hytte.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]