Byggesøknad tilbygg

Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en bolig. Tilbygg under 15 kvm (m2) som ikke skal brukes til oppholdsrom (soverom, stue, kjøkken) er ikke søknadspliktig.

Tilbygg inntil 50 kvm (samlet bruksareal eller bebygd areal) krever ikke søknad med ansvarsrett.

Er tilbygget over 50 kvm må du søke med ansvarsrett. Avstand til nabogrense skal være 4 meter. Tilbygget må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål (vil ligge ved situasjonskartet). Tilbygget må tilfredsstille kravene til estetikk jf. pbl § 29. Hvor tiltaket i seg selv tilfredsstiller kravet til søknad om tillatelse uten ansvarsrett, men er betinget av dispensasjon, vil det normalt sett ikke kreves egne ansvarsretter. Søknad om dispensasjon legges derfor ved meldingen. Dispensasjoner skal nabovarsles.

Byggesøknad tilbygg – over 50m2

Ved oppføring av større tilbygg over 50m2 BRA er det generelle dokumentasjonskravet i byggesøknad tilbygg som følger:

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad tilbygg er kopmplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen. Vi hjelper deg med byggesøknad tilbygg.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]