Energimerking

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha energimerking. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi.

Om energimerke og fargeskala

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert. Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter med for eksempel et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen ved normal bruk. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031.
Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.

Energimerke ved salg og utleie av eiendom

Salg: Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått.
Energimerkeforskriften § 5

Utleie: Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygning blir inngått.
Energimerkeforskriften § 6

Energimerking av yrkesbygg

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del.

Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattesten eller et sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen.
Energimerkeforskriften § 8

 

Lovdata – Energimerkeforskriften for bygninger

ENØK-tiltak og energieffektivisering

Planer om energieffektivisering av bolig eller næringsbygg?

Energibygg har bred erfaring med energieffektivisering av boliger og næringsbygg. Vi kjenner tilgjengelige støtteordninger og kan raskt vurdere hva som er relevant for det enkelte prosjekt. Det er mange kilder til god informasjon og vi kan hjelpe deg på riktig spor. Enten du er ute etter svar på enkle spørsmål eller ønsker faglig støtte gjennom et helt prosjekt, bistår vi gjerne med vår kunnskap.

Eksempler på områder vi kan bidra er:

  • Strategi for energieffektivisering
  • Søknad om investeringsstøtte
  • Prosjektering av tiltak
  • Beskrivelse og innhenting av anbud

Er du i tvil om du får gode råd fra produktleverandører eller tjenesteytere, kan vi garantere objektive svar. Vi søker å holde oss oppdatert på utviklingen av nye produkter i markedet for å kunne gi best mulig råd. Vi er helt uavhengige og har ingen bindinger til verken produsenter eller leverandører av ENØK-produkter. Vårt ønske er at du lykkes med ditt ENØK-prosjekt.

Relevante linker

ENOVAs støtteprogram for næring

ENOVAs støtteprogram for bolig

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]