Rivesøknad

For å rive et byggverk så må man søke kommunen om dette, da riving er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven. Vi hjelper deg med denne dokumentasjonen, slik at rivesøknaden til kommunen blir mest mulig komplett.

Ved riving av bygning er det generelle dokumentasjonskravet til rivesøknad som følger:

 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Fasadetegninger (eksisterende)
 • Plantegninger (eksisterende)
 • Redegjørelser/kart
 • Avfallsplan
 • Miljøsaneringsbeskrivelse
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din riveesøknad er kopmplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til rivesøknaden.

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]