Uavhengig kontroll

Fiskebeck Prosjekt AS tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i tiltaksklasse 1 (boliger, boligblokker, næringsbygg)

Vår jobb er å sikre kvalitet i kritiske faser av deres prosjekt. Vi har sentral godkjenning, tar oppdrag i hele Norge og opererer med faste og konkurransedyktige priser.

Hva er uavhengig kontroll?

Uavhengig kontroll er en tredjepartskontroll som skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med kontrollen er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere feil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Fra 1.januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom) og tetthet i alle nye boliger (tiltaksklasse 1).

For prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3 er det i tillegg krav om uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Det er byggherre (tiltakshaver) som bestiller uavhengig kontroll og kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres.

Tjenesten innebærer kontroll av ansvarlig utførende sine rutiner for kvalitetssikring, produktdokumentasjon, samsvar mellom prosjektert og faktisk utførelse og minimum én befaring på byggeplass.

Energibygg kan i motsetning til mange andre også utføre en faktisk tetthetskontroll av bygningen gjerne kombinert med termografering for feilsøk.

Hva koster det?

Prisen avhenger selvfølgelig av omfanget på prosjektet. For kontroll av våtrom og tetthet i en typisk enebolig, kan du forvente en pris på 10-15.000 kr. Står du som tiltakshaver på større prosjekt med flere enheter, vil enhetsprisen kunne bli lavere.

Fiskebeck Prosjekt AS har sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet og kan ta oppdrag i hele landet. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Relevante linker

Sentral godkjenning

Byggesaksforskriften § 14-2

Direktoratet for byggkvalitet

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]