Reguleringsplan

Fiskebeck Prosjekt AS tilbyr detaljregulering for både private og offentlige tiltakshavere. Kontakt oss i dag utforming av reguleringsplan for din eiendom

Reguleringsplan – hva loven sier

Plan- og bygningslovens § 12-1, sier:

“Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.”

I teorien vil dette si at det må utarbeides en reguleringsplan før man kan søke om å oppføre byggetiltak som nevnt i pbl. § 20-1. Reguleringsplan er detaljregulering for bruk og vern av mindre og mellomstore områder, og for utforming, bruk og vern av byggverk og uteområder.

Reguleringsplan – økonomisk lønnsomt

Å utforme en reguleringsplan gjør at et område er mer aktuelt for utbyggere. Plan- og bygningslovens § 21-4, sier:

«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller I medhold av denne loven.”

Dette vil i praksis si at kommuen  gi sin tillatelse om det omsøkte tiltaket er i tråd med områdets reguleringsplan. Om området ikke er medtatt i en reguleringsplan, vil ikke kommunen være underlagt en bestemt behandlingfrist. For entreprenører, og andre utbyggere, vil dette innebære en ryddigere og mer forutsigbar saksgang.

Reguleringsplan – hvem, hva, hvor og hvordan

Arbeidet med å utforme en reguleringsplan kan variere noe, men hovedmomentene er ofte lik i de fleste prosjekter.

Del 1 – Før oppstart

  • Gjennomgang av prosjektgrunnlaget
  • Møte med forslagsstiller (kunde)
  • Befaring på området

Del 2 – Forhåndskonferanse med planmyndighet

  • Forhåndskonferanse om planlagt reguleringsplan

Del 3 – Oppstartsmøte med planmyndighet, m/ forberedelse

Del 4 – Varsel om reguleringsplan, kunngjøring m/ revidering

Del 5 – Medvirkning

  • Informasjonsmøte m/forberedelse
  • Oppsøkende informasjon
  • Brev til berørte parter (grunneiere, naboer etc.)

Del 6 – Gjennomgang og innsending av forslag til regulerinsplan til kommunen for utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplanen trinn for trinn

Fra det er konstatert at utvikling av et område vil kreve reguleringsplan, til man sitter med en ferdig vedtatt plan, ligger en planprosess som går gjennom en rekke faser. Her gis en oversikt over trinnene i denne prosessen og hva som kreves av både den som skal utarbeide planen og av kommunen.

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]